Jaarverslag 2017

rgb(217,230,241)

Gemeenten leggen een belangrijke basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten is partner van gemeenten bij organisatievraagstukken en de persoonlijke ontwikkeling van gemeentemedewerkers. We initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de sector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau staat hierbij centraal.

GIJSBERT BOGGIA, bestuurslid A+O fonds Gemeenten: "De dynamiek in functies zal alleen maar verder toenemen. De reflex is dan soms: Dat is nieuw, daar huren we iemand voor in. Terwijl je ook met je eigen mensen flexibel en slagvaardig kunt zijn."

LEES MEER

Leren en veranderen

Gemeenten passen zich aan, aan veranderende taken en meer uiteenlopende vragen vanuit de samenleving. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn digitalisering, sociaal domein, fysiek domein, en veranderende eisen aan continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.

LEES MEER

Meester in je Werk

Gemeenten hebben behoefte aan medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden om het gevraagde werk te kunnen doen. Met het programma ‘Meester in je Werk’ ondersteunde het A+O fonds Gemeenten ook in 2017 daarbij.

LEES MEER

#8f6fb3

Aart Boele, Gemeentesecretaris Krimpen aan den IJssel 

“Permanente scholing en ontwikkeling van vaardigheden zijn een must als je wilt bijblijven in je werk. De Meester in je Werk-week maakt mensen bewust van de beweging die je moet maken, van de noodzaak om je continu te ontwikkelen.”
LEES MEER ...

Arbeidsmarkt

Welke functies verdwijnen en welke nieuwe functies ontstaan er? Welke vaardigheden horen daarbij en wat betekent dit concreet voor deze organisaties? Deze vragen stonden centraal binnen dit thema.

LEES MEER

#079dad

“Als jongere kun je je ei prima kwijt binnen de overheid, maar je hebt er soms wel een pioniersgeest voor nodig.”

LEES MEER ...

Eline Pastoor
Brandweer Vlagtwedde

Arbeidsomstandigheden

Binnen dit thema staat vitaliteit van medewerkers centraal. In de sterk veranderende context waarmee gemeenten te maken hebben is het van belang dat medewerkers vitaal blijven en inzetbaar zijn op meerdere plekken in de organisatie.

LEES MEER

Subsidies

Het A+O fonds Gemeenten stimuleert gemeenten om praktijkkennis te ontwikkelen én toe te passen. Subsidieregelingen zijn daarvoor een belangrijk instrument.

LEES MEER

#954871

Argôlo de Silva
HR-adviseur, gemeente Arnhem
 

“De wet is complex. Je moet bij de uitvoering ervan oppassen dat je de betekenis ervan niet vergeet. De wet gaat niet over nummers, maar over een inclusieve arbeidsmarkt. De werkvloer is nu geen goede afspiegeling van de samenleving.”

LEES MEER ...

Communicatie

Communicatie speelt een belangrijke rol wanneer het gaat om het informeren van gemeentelijke organisaties over onze activiteiten en producten. Een aantal highlights!

LEES MEER